Care este relaţia caselor inteligente cu mediul înconjurător şi ce rol au electrocasnicele pentru a reduce poluarea sau risipa alimentară?

27.05.202142

De mai mult timp se vorbeşte despre case in­te­ligente, însă acum ele sunt o realitate. Există espre­ssoare care sunt pro­gramate să pre­gătească un anumit tip de cafea în fie­care zi la o anumită oră. Sunt dis­po­ni­bile aspi­ra­toare sau maşini de spălat care pot fi pro­gra­ma­te de la dis­tanţă pentru a-şi face treaba până când familia ajunge acasă. Printr-o serie de device-uri dez­vol­tate de com­pa­niile de tehno­logie poţi aprin­de şi stinge lumina doar cu co­menzi vo­cale ce pot fi personalizate. La fel de uşor poţi să discuţi cu tele­vizorul pentru a por­ni un anumit program sau o anumită aplicaţie.

Este o astfel de casă inte­ligentă – tot mai frec­vent întâlnită în viaţa de zi cu zi – mai eficientă ener­­getic şi mai prie­tenoasă cu me­diul? Sau din contră o discuţie cu un astfel de spea­ker inteligent re­prezintă un adaos supli­men­tar de energie?

2-jos

Specialiştii spun că speakerele inte­li­gen­te – cele cu care vorbeşti pentru a porni un apa­­rat sau pentru a stinge lumina -, pre­cum şi camerele de luat vederi conec­tate în perma­nenţă repre­zintă un consum supli­mentar de energie. La polul opus, un ter­mostat inte­li­gent sau un sistem de mo­nitorizare a con­su­mu­lui de apă şi ener­gie ajută la raţio­na­li­za­rea con­su­mu­lui şi deci sunt prietenoase cu me­diul.

În ceea ce priveşte espre­ssoarele, aparatele de gătit, maşinile de spălat rufe ori vase, frigiderele şi alte aparate, con­sumul lor de energie poate fi mo­nitorizat.

Impactul asupra planetei este o pro­ble­mă care s-a aflat pe lista de priorităţi şi a pro­ducătorilor de electronice şi elec­tro­cas­ni­ce din toată lumea de multă vre­me. Astfel au apărut frigiderele, maşi­nile de spălat sau ara­gazurile de clasă A plus, cu consum mai mic de energie. Ulterior jucătorii au început să caute tot mai multe soluţii pentru elec­tro­casnice inteligente şi tot mai eficiente. Au apărut şi electro­casnicele din materiale re­ciclate, toate integrate într-o casă conec­ta­tă cu ajutorul inteligenţei arti­ficiale. Spre exem­plu, la finalul anului tre­cut Electrolux a lansat un aspirator prototip, realizat din ma­teriale 100% reci­clabile şi reciclate. As­pi­ra­torul a fost realizat din materiale ce pro­vin de la electrocasnice uzate, cum ar fi uscă­torul de păr, aspi­ratoarele şi com­pu­te­re­le pe care consu­ma­torii nu le mai folo­seau.

Astăzi, tehnologia joacă un rol-cheie în ceea ce priveşte toate electrocasnicele din casă, iar asta poate permite nu doar o per­so­nalizare a funcţionării lor, ci şi un con­trol al timpului cât acestea func­ţionează şi o setare a consumului. Spre exemplu, espre­­ssorul Dinamica Plus al grupului italian De’Longhi are un ecran tactil, dar perso­nalizarea şi controlul se pot face atâtde pe ecranul interactiv, cât şi de pe telefonul mobil sau tabletă, prin aplicaţia companiei.

„Credem într-o bucătărie mai sustenabilă pentru viitor. Tehnicile de preparare a alimentelor şi obiceiurile alimentare durabile sunt esenţiale pentru sănătatea noastră, dar şi pentru sănătatea planetei noastreî, spunea recent Anna Ohlsson-Leijon, CEO al producătorului suedez de electrocasnice Electrolux în Europa.

În prezent, consumul de alimente afectează în mod direct resursele planetei, de aceea, sunt necesare schimbări asupra modului în care este abordată alimentaţia şi tehnicile de preparare a alimentelor. Spre exemplu, consumatorii care au un cuptor inteligent cu abur Electrolux pot trimite informaţii despre reţeta pregătită direct către sistemul cuptorului care va realiza automat setări optime de timp, temperatură şi metode de gătit, astfel încât fiecare fel de mâncare să aibă gustul optim.

Nemţii de la Miele, activi pe segmentul premium al pieţei, au lansat o cameră video HD ce identifică mâncarea din cuptor şi gestionează singură procesul de coacere, în timp ce un alt asistent virtual ghidează pas cu pas, fotografie cu fotografie, în drumul spre friptura perfectă. Iar toate acestea pot fi controlate dintr-o singură aplicaţie. Mai exact, cu noua funcţie „Smart Food ID, introdusă pentru Generaţia 7000 a cuptoarelor Miele, poate identifica fiecare ingredient introdus în cuptor, fie că este vorba despre cartofi wedges, legume pregătite mediteranean sau brioşe şi să regleze automat setările. Utilizatorii nu trebuie decât să confirme că preparatul afişat pe display-ul cuptorului este corect, iar acesta va porni singur programul adecvat. În acest moment, camera poate recunoaşte până la 20 de tipuri de mâncare, dar lista este actualizată constant.

Acesta este doar începutul însă…

Sursa:zf.ro