Bucureştiul, primii paşi către un smart city

22.07.2021282
Bucureştiul, primii paşi către un smart city

Într-o lume aflată în continuă transformare şi interconectare, capacitatea unui oraş de a se adapta noilor tendinţe manifestate la nivel internaţional joacă un rol esenţial în dezvoltarea sa ulterioară.

Un oraş inteligent este un oras care colectează informaţii şi foloseste tehnologia modernă pentru a îmbunătăţi viaţa locuitorilor. Fluidizarea traficului, îmbunătăţirea transportului public, reducerea poluării şi a consumului de energie, precum şi relaţia cetăţenilor cu autoritatea sunt doar câteva caracteristicile unui oraş „smart”.

Comisia Europeană a prezentat la finele anului trecut „Strategia pentru o mobilitate sustenabilă şi inteligentă”. Această strategie este însoţită de un plan de acţiune care cuprinde 82 de iniţiative şi pune bazele procesului prin care sistemul de transport al Uniunii Europene îşi poate realiza transformarea verde şi digitală şi poate deveni mai rezilient în faţa viitoarelor crize.

„Tranziţia către un sistem de mobilitate mai verde, mai inteligent şi mai rezistent nu ar trebui să lase pe nimeni în urmă. Mobilitatea trebuie să fie disponibilă şi accesibilă pentru toţi, regiunile rurale şi îndepărtate trebuie să rămână conectate, iar transportul european trebuie să ofere lucrătorilor săi condiţii sociale bune şi să ofere locuri de muncă atractive. Europa trebuie, de asemenea, să utilizeze digitalizarea şi automatizarea pentru a creşte în continuare nivelurile de siguranţă, securitate, eficienţă, fiabilitate şi confort, menţinând astfel poziţia de lider al UE în producţia şi serviciile de echipamente de transport şi îmbunătăţirea competitivităţii noastre globale“, au transmis oficialii Comisiei Europene. Capitala României face şi ea paşi spre a fi încadrată în acest nou trend. O cercetare realizată în septembrie 2020 de ESI ThoughtLab, în care au fost chestionaţi înalţi funcţionari din 167 de oraşe din 82 de ţări din întreaga lume cu privire la progresul în aplicarea soluţiilor inteligente şi Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (ODD) ale Organizaţiei Naţiunilor Unite, clasifică Bucureştiul  ca „evolutiv”, iar pe baza utilizării soluţiilor şi tehnologiilor digitale pentru a atinge obiectivele sociale, de mediu şi economice este clasificat ca „intermediar”.

Apa Nova, partener în procesul de dezvoltare inteligentă a Capitalei.

Într-un oraş intelligent, populaţia are un stil de viaţă influenţat de IT&C, servicii de sănătate şi locuit evoluate, servicii culturale, şi mediu de coeziune socială. Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor este folosită pentru a îmbunătăţi calitatea, performanţa şi interactivitatea serviciilor urbane, pentru a reduce costurile şi consumul de resurse. Plecând de la această idee, i-am întrebat pe reprezentanţii Apa Nova ce soluţii de modelare bazate pe inteligenţa artificială a implementat compania.

Cum poate fi adaptat managementul apei pentru a ajuta la transformarea Capitalei într-un smart city

Oraşul inteligent presupune o anumită capacitate şi abilitate a factorilor de decizie administrativi de a stabili o serie de măsuri care să facă posibilă atingerea unor obiective ale politicii urbane, bazându-se pe anumite mijloace tehnologice contemporane ce fac posibilă dezvoltarea şi sprijinul comunităţilor locale. „Avem şansa, ca ţară, de a ne creşte competitivitatea economică într-un termen relativ scurt, dacă ne concentrăm pe accelerarea digitalizării şi convergenţa spre o economie bazată pe tehnologie. Acelaşi lucru poate fi aplicat şi la nivel local. Economia digitală ar putea reprezenta, în 2030, cel puţin 20% din PIB, cu un plus de aproximativ 50 de miliarde de euro la Produsul Intern Brut, arată ultimele studii. Cred că lecţiile deja învăţate în această perioadă de pandemie pot face diferenţa între supravieţuire şi dispariţie, în condiţiile în care schimbările climatice şi noile nevoi generate de dezvoltarea urbană pun presiune din ce în ce mai mare pe sistemul de operare a apei, provocându-l pe mai multe niveluri.Pentru a rezolva astfel de probleme, pentru a răspunde dezvoltării Bucureştiului şi pentru a integra strategiile de transformare la nivel de smart city, sunt necesare investiţii masive în extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi canalizare. Prin urmare, prin prelungirea Contractului de Concesiune, compania noastră s-a angajat să investească 367,9 milioane de euro în extinderea şi modernizarea reţelei până în 2037, iar lucrările sunt accelerate chiar începând de anul acesta“, explică Irina Munteanu. Doar pentru 2021, Apa Nova are prevăzut un buget de investiţii în valoare de nu mai puţin de 47 de milioane de euro. Astfel, o parte din investiţii înglobează o zonă importantă de elemente digitale, senzori, IoT, comunicaţii wireless securizate cu toate aceste elemente, Inteligenţă Artificială şi Machine Learning pentru prelucrarea rapidă a datelor captate din teren, instrumente de afişare în timp real a informaţiilor cheie (dashboard), instrumente de alertare şi declanşarea de răspunsuri şi acţiuni automate, posibilitatea de a oferi clienţilor Self Service (a cere si a primi singuri serviciile), interacţiuni total digitale prin instrumente de tip ghişeu virtual. Orange România, una din companiile implicate activ în dezvoltarea inteligentă a oraşelor Sistemele de transport public, reţelele de distribuţie a apei, de administrare a deşeurilor şi chiar departamentele interne ale autorităţilor publice pot deveni mai eficiente şi pot genera economii la buget prin folosirea unor tehnologii precum cloud computing, Internet of Things (IoT), Open Data, Big Data şi a unor aplicaţii mobile, conectate la internet prin intermediul unor reţele de telecomunicaţii sigure. Pentru a susţine concepul de oraş inteligent, divizia de business a Orange, propune o platformă deschisă şi interoperabilă ce poate fi extinsă şi adaptată nevoilor în schimbare ale cetăţenilor şi municipalităţilor. Platforma beneficiază de infrastructură digitală bazată pe reţele de internet de bandă largă, 4G şi 5G, IoT, LoRaWAN, LTE-M, Wi-Fi, Bluetooth, precum şi de aplicaţiile şi expertiza Orange şi ale partenerilor săi, startup-uri româneşti de high-tech. Astfel, administraţiile locale pot monitoriza ce se întâmplă în oraş, cum evoluează acesta şi cum se poate asigura o calitate mai bună a vieţii, dar şi o eficientizare a proceselor ce pot duce la economii în buget.

Soluţii pentru dezvoltarea inteligentă a Bucureştiului

Reprezentantul Orange este de părere că şi Bucureştiul are un potenţial foarte bun de digitalizare, o efervescenţă de startup-uri şi cetăţeni deschişi către digital şi testare de noi soluţii. Acesta susţine că pentru îmbunătăţirea traficului în oraş, un subiect foarte des apărut pe agenda publică, pot fi implementate soluţii de parcare inteligentă ori de micromobilitate. De asemenea, având în vedere numărul mare de cetăţeni din oraş, transportul public poate fi eficientizat cu ajutorul platformelor de analiză a mobilităţii urbane, iar dinamica şi impactul unor evenimente majore, precum EURO 2020, de exemplu, pot fi vizualizate în platforme de tipul Flux Vision de la Orange Business Services. Florin Popa reaminteşte şi că o mare oportunitate pentru inovare a fost şi parteneriatul companiei cu Apa Nova. „Prin soluţiile Orange Business Service de management şi automatizare a proceselor de distribuţie, Apa Nova are control în timp real asupra reţelelor, resurselor, costurilor şi veniturilor din activitatea sa. Astfel, vizualizează şi anticipează consumul de apă la nivel de reţea, detectează în timp real consumurile atipice (pierderi, fraudă etc.) şi poate interveni prompt şi, nu în ultimul rând optimizează resursele implicate în operaţiunile zilnice. Toate acestea în folosul cetăţenilor.Proiectul Apa Nova de contorizare inteligentă a fost implementat împreună cu partenerii Vestra, folosind echipamente care permit analizarea datelor prin AI, citirea lor la distanţă şi trimiterea de alarme cu ajutorul platformei Orange Business Services, Live Objects. Conectivitatea este de tip LoRaWAN, bazată pe infrastructura dezvoltată de Orange din 2019 la nivel de Bucureşti şi alte orase din ţară. În prezent, reţeaua numără peste 18.000 de dispozitive inteligente conectate. În contextul muncii de la distanţă, Apa Nova a arătat interes şi pentru o soluţie peste 5G, Augumented Team, care permite echipelor din teren sa realizeze intervenţii asistate de la distanţă, folosind tehnologia VR, la instalaţiile şi echipamentele aflate în staţiile de epurare sau în locaţiile greu accesibile, unde se găsesc contoarele inteligente“, explică Florin Popa.

Rolul sectorului privat în privinţa transformării capitalei într-un smart city

Comunitatea şi mediul de afaceri pot demara iniţiative în vederea dezvoltării unui oraş inteligent. Acestea, împreună cu viziunea administraţiei oraşului către acest deziderat, ar trebui să constituie o bază de la care apoi să fie construite, de către administraţia oraşului, atât strategia pe termen mediu şi lung, cât şi cadrul legal şi administrativ prin care se va putea dezvolta un oraş inteligent. În acest mod, se vor putea asigura direcţiile pentru proiectele necesare, pe care se va construi infrastructura aferentă, este de părere Adrian Humă – Sector Head Automotive, Transportation & Logistics, divizia Wholesale Banking, ING Bank România.

Sursa:https://adevarul.ro/